תמיכה והתנגדות

המושגים תמיכה והתנגדות ברמת המסחר הם ללא ספק שתי התכונות המדוברות ביותר בניתוח טכני. חלק מניתוח דפוסי התרשימים, מונחים אלה משמשים סוחרים בהתייחסות לרמות מחירים בתרשימים הנוטים לשמש מחסומים, ומונעים ממחיר הנכס לפרוץ לכיוון מסוים.

נקודות מפתח

  • אנליסטים טכניים משתמשים ברמות תמיכה והתנגדות כדי לזהות נקודות מחיר בגרף שבו ההסתברויות גבוה יותר לעצירה של המחיר או היפוך של מגמה.
  • תמיכה מתרחשת כאשר מגמת ירידה צפויה להיפסק עקב ריכוז הביקוש.
  • התנגדות מתרחשת כאשר מגמת עלייה צפויה להיפסק זמנית, בגלל ריכוז היצע.
  • פסיכולוגיית השוק ממלאת תפקיד מרכזי כאשר סוחרים ומשקיעים זוכרים את העבר ומגיבים לתנאים משתנים כדי לצפות את תנועת השוק העתידית.
  • ניתן לזהות אזורי תמיכה והתנגדות בתרשימים באמצעות קווי מגמה וממוצעים נעים.

הגדרת תמיכה והתנגדות

תמיכה היא רמת מחירים שבה ניתן לצפות כי מגמת ירידה תיפסק עקב ריכוז ביקוש. ככל שמחיר הנכסים או ניירות הערך יורד, הביקוש למניות גדל וכך נוצר קו התמיכה . לעומת זאת אזורי התנגדות נוצרים עקב מימושים ומכירות באזורים מסויימים.

לאחר שזוהה “אזור” של תמיכה או התנגדות, רמות מחירים אלה יכולות לשמש כנקודות כניסה או יציאה פוטנציאליות מכיוון שככל שהמחיר מגיע לנקודת תמיכה או התנגדות, הוא יעשה אחד משני דברים – יבצע נסיגה מרמת התמיכה או ההתנגדות, או שיפר את רמת המחירים, ימשיך ויפרוץ אותה – עד שהוא יגיע לרמת התמיכה או ההתנגדות הבאה.

העיתוי של עסקאות מסוימות מבוסס על האמונה כי אזורי תמיכה והתנגדות לא יישברו. בין אם המחיר נעצר על ידי רמת התמיכה או ההתנגדות, ובין אם הוא פורץ דרך, סוחרים יכולים “להמר” על הכיוון ויכולים לקבוע במהירות אם הם נכונים. אם המחיר נע בכיוון הלא נכון, ניתן לסגור את הפוזיציה בהפסד קטן. אולם אם המחיר נע בכיוון הנכון, ייתכן שהמהלך יהיה משמעותי יותר.

Total: 34 Courses צפה בהכל

אלגו טריידינג & מסחר חברתי
3 שעות
₪299 ₪199
מערכות מסחר אוטומטיות מאפשרות לסוחרים לקבוע כללים ספציפיים באמצעות אסטרטגיית מסחר אשר לרוב מבוססת על ניתוח טכני. לאחר שהגדרתם חוקים, ניתן לבצע אותם...
למתקדמים
17 הרצאות
3 שעות
הוסף לרשימת המשאלות
₪299 ₪199
יש אנשים שכאשר הם שומעים  “ניהול תיקים”, הם מניחים אוטומטית שצריך להיות בעל תואר במימון ועם רישיון לניהול תיקים, על מנת שיצליחו להבין את המושגים וה...
למתקדמים
19 הרצאות
2 שעות
הוסף לרשימת המשאלות
₪499 ₪299
חוזים עתידיים
3 שעות
חינם
חוזה עתידי הוא הסכם חוקי לרכישה או מכירה של נכס סחורה מסוים, או נייר ערך במחיר קבוע מראש בזמן מוגדר בעתיד. חוזים עתידיים הם סטנדרטיים באיכות ובכמות...
למתחילים
26 הרצאות
3 שעות
הוסף לרשימת המשאלות
חינם
שילוב ייחודי של אינדיקטורים אשר כוללים את אינדיקטור תזרים הכסף המוסדי מראה לכם בבירור האם אתה סוחרים עם הזרם? או, נגד הזרם? בקורס הזה תלמדו לבצע עס...
למתקדמים
30 הרצאות
3 שעות
הוסף לרשימת המשאלות
₪299 ₪199